Ontgeuringseisen horeca

Afvoerpijp of doelmatige ontgeuringsinstallatie voor horeca

 

Het bedrijf heeft bij oprichting of wijziging van zijn activiteit de keuze uit:

Afvoerpijp 2m boven de nok of een ontgeuringsinstallatie

De voorschrift geldt ook als zich binnen een straal van 25 meter rond het bedrijf geen andere gebouwen bevinden welke hoger zijn . Of een geurgevoelig object zich in de nabijheid van het bedrijf bevindt is bij dit voorschrift niet relevant.

 

Deze eisen gelden niet als het bedrijf zich bevindt op een gesondeerd industrieterrein of op een bedrijventerrein met minder dan één gevoelig gebouw per 1 hectare. Deze eisen gelden niet als sprake is van voedselbereiding.

Maatwerk voor de geur

De activiteit voldoet aan de vereiste afvoerhoogte of een doelmatige ontgeuringsinstallatie voro horeca, maar er is toch sprake van onaanvaardbare geurhinder. Dan kan het bevoegd gezag via een maatwerkbesluit aanvullende eisen stellen.

Deze eisen kunnen gaan over:

  • de uitvoering en het onderhoud van een ontgeuringsinstallatie
  • de plaatsing van de afvoerpijp
  • het voorkomen van diffuse emissies
  • het beperken van incidentele geurpieken tot bepaalde tijdstippen

Geurhinder kan bijvoorbeeld ontstaan door emissies die ontsnappen aan de centrale afzuiging, bijvoorbeeld door openstaande ramen of deuren. Als blijkt dat geurklachten (ook) veroorzaakt worden door dergelijke diffuse geuremissies is meestal maatwerk nodig. Hierbij ligt het voor de hand eerst te kijken of de centrale afzuiging verbeterd kan worden. Dat kan bijvoorbeeld door de bronafzuiging te optimaliseren of deze alsnog aan te brengen. Als het probleem niet op deze manier opgelost kan worden ligt het voor de hand te kijken naar mogelijke gedragsmaatregelen en een betere planning van werkzaamheden. Ook wordt er gekeken naar eventuele verbetering / aanpassing van bedrijfsvoering. 

Neem contact op met een deskundige op dit gebied en laat u deskundig informeren