Airconditioning  in de horeca ( en Covid-19 )

 

Gezien de onduidelijkheden die in de media ontstaan zijn, door publicaties over het gebruik van
‘airconditioning’ en hun effect op de binnen lucht kwaliteit en de eventuele verspreiding van COVID19 in de Horeca, willen wij ons ontwerp inzake ‘luchtconditionering’ toelichten, zoals deze al jaren door ons in de Horeca wordt toegepast. In dit schrijven zullen wij uiteenzetten hoe wij onze installaties ontwerpen en inzetten in de diverse Horeca gelegenheden. Tevens verwijzen wij naar internationale studies met betrekking tot
luchtbehandeling en hun relatie tot de verspreiding van COVID-19 door ‘airconditioners’

Verspreiding Aersol in gesloten ruimtes

 

Een artikel wat op 14 mei 2020 in De Telegraaf gepubliceerd is, wordt verwezen naar studies van de universiteiten van Oregon en California. Dit onderzoek is gedaan na een uitbraak van COVID-19 onder restaurant bezoekers in de Chinese stad Guangzhou, waar airconditioning de verspreiding zou hebben bevorderd. Uit onderzoek bleek dit te zijn gekomen door een airconditioning wat géén verse buitenlucht toevoert, maar gerecirculeerd (de lucht in de ruimte wordt niet ververst, maar telkens hergebruikt). Wij maken gebruik van 100% verse luchttoevoer en 100% afvoer van vuile lucht.

Internationale schrijven

 

Na internationaal onderzoek is gebleken dat een goede spoeling en ventilatie van de lucht in de ruimte de luchtkwaliteit bevorderd. Ik verwijs hier na een schrijven van dr.ir Atze Boerstra (managing director en vice-president van het European Heating, Ventilation and Air Conditioning Associations):
“De kernoorzaak hier is het ontbreken van verse-luchttoevoer, waardoor de lucht met het virus erin onvoldoende werd verdund”. Dat er geen natuurlijke en mechanische ventilatie in het restaurant aanwezig was, staat beschreven in het verslag van de onderzoekers uit Guangzhou. Boerstra: “In het verslag staat dat er sprake was van minder dan 1 liter/seconde per persoon aan verse luchttoevoer. Dat is absurd weinig. Ter vergelijking: in Nederlandse kantoren ga je normaliter uit van minimaal 10 liter/seconde per persoon, en meer dan 15 liter/seconde/persoon is ideaal: dat is
zeker tien tot vijftien keer zo veel”

Een goede luchtbehandeling helpt het verspreiden van het virus tegengaat 

 

Een goede luchtbehandeling het verspreiden van het virus tegengaat: “Veranderingen in gebouwen, inclusief de werking van verwarmings-, ventilatie- en airconditioningsystemen, kunnen blootstelling in de lucht verminderen. Ventilatie en filtering door verwarmings-, ventilatie- en airconditioningsystemen kunnen de luchtconcentratie van SARS-CoV-2 (COVID-19), en daarmee het risico op overdracht door de lucht,verminderen. Ongeconditioneerde ruimtes kunnen thermische stress veroorzaken bij mensen die direct levensbedreigend kunnen zijn en die ook de weerstand tegen infecties kunnen verminderen. In het algemeen is het uitschakelen van verwarmings-, ventilatie- en airconditioningsystemen geen aanbevolen maatregel om de overdracht van het virus te verminderen.